Circuit Orientació

L’orientació és una forma de conèixer l’espai que ens envolta, guiant-nos per uns punts de referència ja coneguts. Proposem als alumnes descobrir el medi natural a través de l’orientació adaptada a les diferents edats escolars.