Inscripció

Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Curs: *

Nom i cognoms de l'alumne: *

Data de naixement: *

DNI: *

Correu electrònic: *

Adreça: *

Població i Codi Postal: *

Telèfon: *

Número targeta sanitària (només menors d'edat):

Comentaris (observacions, malalties, etc.):

Nom i cognoms pare/mare/tutor (només menors d'edat):

DNI pare/mare/tutor (només menors d'edat):

Mètode de pagament: *
DomiciliacióTransferència

Número de compte bancari:

Dia/es (diga'ns la teva disponibilitat): *
Escola Alpinisme - DissabtesEscola Alpinisme - Diumenges

Com ens has conegut?

Marcar les quatre caselles següents per confirmar el formulari:

* Autoritzo el meu fill/a, a participar en les activitats que organitza Vertical Emotions SC

* Autoritzo a Vertical Emotions SC, amb CIF J55161954, perquè efectuï les domiciliacions bancàries de l’activitat corresponent, segons els efectes previstos de la Llei 16/2009, de Serveis de Pagament. L’import serà segons l’activitat contractada, que es realitzarà durant els primers 5 dies de cada mes. En cas de retorn del rebut impagat, l’increment de la mensualitat serà la comissió que apliqui l’entitat bancària.

* Accepto les condicions de contractació

* He llegit i accepto la política de privadesa

Vull rebre informació de les activitats de Vertical Emotions SiNO