Inscripció Extraescolars

Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Curs: *

Dades del Participant

Nom i cognoms de l'alumne: *

Data de naixement: *

DNI: *

Anota aquí la tarifa escollida; Malalties i/o comentaris a destacar:

Dades del Tutor Legal

Nom i cognoms *

DNI *

Adreça completa *

Població i CP *

Correu electrònic: *

Telèfon: *

Número de compte bancari: *

Dia/es:
La Bisbal - DillunsLa Bisbal - Dimecres

Dia/es:
Santa Cristina d'Aro - DimartsSanta Cristina d'Aro - Dijous

Horari:

Marcar les caselles següents per confirmar el formulari:

* Autoritzo el meu fill/a, a participar en les activitats que organitza Vertical Emotions SC

* Autoritzo a Vertical Emotions SC, amb CIF J55161954, perquè efectuï les domiciliacions bancàries de l’activitat corresponent, segons els efectes previstos de la Llei 16/2009, de Serveis de Pagament. L’import serà segons l’activitat contractada, que es realitzarà durant els primers 5 dies de cada mes. En cas de retorn del rebut impagat, l’increment de la mensualitat serà la comissió que apliqui l’entitat bancària.

* Accepto les condicions de contractació

* He llegit i accepto la política de privadesa

Vull rebre informació de les activitats de Vertical Emotions SiNO