Grup Iniciació - Escola d'Alpinisme - Vertical Emotions - Esports d'aventuraVertical Emotions – Esports d'aventura
portada_escola_iniciacio

Grup Iniciació – Escola d’Alpinisme Inscriu-te

Nivell:

Durada: 60h. De Novembre a Abril (una sortida al mes)
Preu: 423,50€

Descripció:

Inicia’t a l’escola d’alpinisme amb aquest grup de formació continua. Oferim una formació de gran qualitat a nivell esportiu , amb continguts mentals, tàctics, tècnics i físics.  A través dels nostres cursos, es pot adquirir un alt grau de coneixement i experiència al fascinant món de l’alta muntanya.

Perquè això sigui possible, l’escola disposa de guies de muntanya titulats i amb una gran experiència dins el sector de l’alpinisme.

La formació serà d’utilitat pels alumnes tant a nivell esportiu com per a la preparació a nivell professional.

L’objectiu principal de l’escola, és formar a esportistes per poder realitzar activitats de manera autònoma i segura.

Objectius específics del nivell iniciació. F, Fàcil.

 • Progressar en pendents de roca fàcils fins a IIº
 • Progressar en pendents de neu o gel inferiors a 45º.
 • Progressar ocasionalment per terreny glacial fàcil, on el risc de caiguda en esquerdes sigui mínim.

Calendari de sortides N1 (Grup A dissabtes. Grup B diumenges):

Calendari escola alpinisme INICIACIÓ 2017_18

Programa de Sessions

L’ordre i localització de les sessions serà segons el programa previst, poden ser modificades en funció de les condicions meteorològiques i del terreny, a criteri dels tècnics formadors amb prèvia informació als alumnes.

 1. Nocions bàsiques i seguretat en alpinisme – Ulldeter.
  • Equip i material
  • Preparació i planificació d’itineraris.
  • Organització logística i estratègia.
  • Orientació en alta muntanya.
 2. Progressió i seguretat en neu i glaç – Vallter.
  • Coneixement del medi nivós.
  • Tècniques de progressió en Neu.
  • Tècnica d’auto assegurament en neu.
  • Ancoratges en neu.
  • Protocol de ràpels.
 3. Seguretat i supervivència en alta muntanya – Vallter.
  • Nivologia i allaus.
  • DVA, pala i sonda.
  • Tècniques de supervivència en Alta Muntanya.
 4. Introducció al medi glaciar – Vallter.
  • Conceptes bàsics del medi glaciar.
  • Tècniques d’encordament.
  • Progressió bàsica per glacera.
 5. Progressió i seguretat en roca o mixte – Vallter.
  • Coneixement del medi rocós.
  • Tècniques de progressió en roca, amb i sense grampons.
  • Ancoratges naturals i fixes en roca.
  • Tècnica d’assegurament i auto assegurament en roca.
 6. Autoavaluació – Cerdanya.
  • En aquesta sortida, l’alumne ha de ser capaç de preparar i realitzar una activitat Fàcil, de forma autònoma i tutelat per un tècnic.
  • Repàs i dubtes de tot el contingut donat durant el curs.
 7. Cloenda del curs – Vallter.
  • Gestió del risc, Rescat i Primers auxilis a l’alta muntanya.

 

Qui pot venir? 

Qualsevol persona major de 14 anys, amb experiència d’excursionisme, i capaç de seguir un ritme de 300m/desnivell/h.

Material bàsic del participant: 

En cas de necessitat de comprar-se material, es pot esperar després de la primera sessió del curs, on podreu resoldre dubtes per poder comprar amb més coneixements. Part del material necessari també es pot llogar. (Consulteu-nos)

 • Roba i vestimenta 3 capes, adequada al medi. (Polaines, gorro, guants, buff, …)
 • Botes d’alpinisme amb sola rígida o semi-rígida.
 • Piolet i grampons.
 • Arnes i casc.
 • 4 Mosquetons HMS, 4 mosquetons simples, 2 anelles cosides de 120, 1 cordino de diàmetre 6 mm x 150 cm. I un cordino de diàmetre 7mm x 5m.
 • Una Plaqueta per a doble corda, assegurador – descensor.
 • Motxilla de 30l.
 • Farmaciola personal, llanterna frontal, manta tèrmica i navalla.
 • Menjar i aigua per la durada de l’activitat.
 • Protecció solar (ulleres, crema).
 • Una corda de 20 o 30m. Simple o doble.
 • DVA, pala i sonda.

 

Matricula: 423,50€

* Mínim 5 alumnes.

El curs Inclou:

 • Tècnic titulat en totes les sessions. Ratio màx. 1/8
 • Assegurança d’accidents i RC.
 • Certificat acreditatiu de nivell de 60h.
 • Material comú pel desenvolupament de les activitats.

No inclou:

 • Equip i material personal.
 • Transport
 • Tot el no especificat en l’apartat anterior

* Aquest curs es pot realitzar en qualsevol altre data i zona, contacte amb nosaltres per més informació.

*Possibilitat de llogar material.

* L’organitzador es reserva el dret de modificar o suspendre el programa en qualsevol causa, segons el criteri dels tècnics, per tal de garantir la seguretat i el bon funcionament del curs.

MAPA DE SITUACIÓ

Inscriu-te