Curs Iniciació a la marxa nòrdica

Curs d’iniciació a la marxa nòrdica on aprendrem les tècniques bàsiques, així com les mesures de seguretat per realitzar l’activitat amb autonomia i eficiciència.