Bases Legals – Sorteig de 2 Bateigs d’escalada a Instagram Reserva

Nivell:

Durada:
Preu:

Descripció:

Sorteig Instagram #sorteigverticalemotions – Bases Legals

16 de desembre de 2015 a les 12:00h.

PROMOTOR

El titular de la present promoció es Vertical Emotions SC, amb la finalitat de realitzar un sorteig online a través de la xarxa social Instagram, en la que podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.

Ni Facebook ni Instagram patrocinen ni avalen ni administren la promoció, ni estan associats a la mateixa.

LEGITIMACIÓ DE PARTICIPACIÓ

Podrà participar en el present sorteig qualsevol persona física, major de 18 anys, resident a España, que tingui una conta a Instagram i que durant el període de validesa de la present campanya participi en l’acció segons es proposa en els termes escrits en aquestes bases.

PERÍODE DE VIGENCIA DEL SORTEIG

El termini del sorteig s’iniciarà el dia 16/12/2015 i finalitzarà el 03/01/2016, a les 23:59h.

PARTICIPACIÓ I MECÀNICA

La inscripció en el sorteig implica que el participant tingui una conta a Instagram i que respecti les condiciones d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). A més a més, per que la participació pugui ser validada, aquest perfil ha de ser públic.

Per participar s’ha de:

  • Ser seguidor de la conta de Instagram de @Verticalemotions.
  • Compartir la foto del sorteig al teu perfil d’instagram amb el hashtag #sorteigverticalemotions

Únicament serà vàlida per el sorteig una foto per usuari. En cas de que un usuari comparteixi la foto més d’una vegada, no serà valida la seva participació al sorteig..

El sorteig es realitzarà al atzar.

COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

Vertical Emotions es posarà en contacte amb els guanyadors a través de Instagram, deixant un comentari a la foto del sorteig, i/o per les vies al seu abast que consideri oportunes.

Vertical Emotions donarà a conèixer els guanyadors el dia 05 de gener de 2016.

En cas de impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en un termini de 15 dies, Vertical Emotions quedarà exempta de qualsevol responsabilitat i podrà escollir a un altre guanyador.

PREMI

El premi consisteix en un val per una persona per realitzar un bateig d’escalada a la província de Girona (Sota disponibilitat i reserva).

Es sortegen un total de 2 Vals regal.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el sorteig a Instagram, que els continguts i comentaris que siguin publicats en aquesta xarxa poden ser compartits amb la resta d’usuaris de Instagram i altres xarxes socials. La participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa la acceptació de les normes de Instagram.

RESPONSABILITATS

El simple fet de participar en aquest sorteig implica la acceptació íntegra de les presents Bases.

El promotor es reserva el dret d’anular qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del sorteig.

Vertical Emotions es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el sorteig qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en les presentes bases i termes de participació o vagi en contra de les normes o finalitat del sorteig.

Vertical Emotions es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, inclús la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que hi hagi causa justa, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions o la anul·lació definitiva en el seu cas, amb la suficient antelació i publicitat.

Vertical Emotions no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o per el mal funcionament de Instagram o internet.

Igualment, Vertical Emotions s’eximeix de tota responsabilitat per els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin produir-se en el us indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats poguessin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que pogués produir-se, per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.

No podran participar en la promoció i, per tant, resultar agraciats, les següents persones: A) empleats i familiars fins el primer grau de consanguinitat de la entitat Vertical Emotions; B) els empleats d’empreses distribuïdors de serveis de Vertical Emotions.

 

MAPA DE SITUACIÓ

Reserva