Activitats - Gener 2017 - Vertical Emotions - Esports d'aventuraVertical Emotions – Esports d'aventura