Activitats - Desembre 2016 - Vertical Emotions - Esports d'aventuraVertical Emotions – Esports d'aventura